Tag: Dadaizam

  • Pisoar

    Hodamo besmislenim svijetom. Neće neka šteta biti da ga još više obesmislimo, ili možda baš naprotiv, da mu vratimo barem malo izgubljenog sjaja? Šta običan čovjek može da vidi? Da spozna? Vrlo malo. U tim sitnim životima uništavamo sve oko nas. Društvo, čitav svijet. I onda dobijemo umjetnost koju taj isti obični čovjek u besmislenom…

    Continue reading