Tag: Emocionalna inteligencija

  • Patologija ljubavi

    U svijetu kakvog živimo, pogotovo kad se hvatamo za emocije, ništa nije crno ili bijelo. Zato često, i kad smo onemogućeni zbog emocija, treba da razmišljamo zdravorazumski i uvidimo signale koji su svakodnevno prisutni.

    Continue reading