Tag: Internet kupovina

  • Internet kupovina ili zašto su vas zajebali?

    Internet kupovina ili zašto su vas zajebali?

    Koristićemo naš naziv internet kupovina, a online shopping ćemo ostaviti za neki drugi put. Ali prvo da utvrdimo šta je ta internet kupovina. Reći ćemo najjednostavnije moguće da je internet kupovina svaka kupovina ili “razmjena dobara” koja se vrši putem interneta (društvene mreže, platforme, internet prodavnice…). S obzirom da danas sve možete naći na internetu,…

    Continue reading